Wie wij zijn

DE WERKGEVER IN MIDDEN-NEDERLAND OP HET GEBIED VAN HORECA & EVENEMENTEN

Inloggen

Privacyreglement

Privacyreglement

Vineyard hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. Onder persoonlijke gegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. We zijn ook van mening dat het van belang is je te informeren over de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens gebruiken. Wij raden je aan om ons Privacyreglement zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van ons Privacyreglement

Dit Privacyreglement is van toepassing op de website www.peopleandfood.nl en alle gerelateerde websites, applicaties, (e-mail)diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop je toegang hebt verkregen of de websites die je gebruikt, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparaten. Dit Privacyreglement geldt tevens voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Vineyard Company B.V. of (één van) haar dochterondernemingen.
Vineyard kan op verschillende wijzen betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens dit kan zowel direct als indirect.
Van directe verwerking is sprake wanneer persoonsgegevens direct door jou aan Vineyard ter beschikking worden gesteld. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het versturen van een CV.

Gegevens welke Vineyard voor jou kan verwerken kunnen zijn:

• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• NAW-gegevens
• Burgerservicenummer
• Geslacht
• Geboortedatum
• Arbeidsrelatiegegevens
• Loongegevens
Vineyard verwerkt de verzamelde gegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening en/of het voldoen aan wet- en regelgeving.
Vineyard verkoopt gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst voor dienstverlening óf om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan UWV en (inkomens)verzekeraars. Met organisaties die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.

COOKIES

Wij of onze serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies, een klein tekstbestand wat naar jouw computer wordt gestuurd. We kunnen hierdoor jouw computer herkennen wanneer je ons opnieuw bezoekt, en het kan ons helpen te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie o.a. om bij te houden hoe je de website gebruikt zodat we de website kunnen optimaliseren.

Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van je internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kun je terecht op www.cookiecentral.com.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en op welke manier deze wordt gevonden. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

DOELEINDEN

Tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen, verzamelen of gebruiken we geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacyreglement.
We verwerken jouw informatie vanwege verschillende redenen:
• Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
• Contact met je te kunnen leggen inzake bijvoorbeeld een sollicitatie;
• Klachten op te kunnen lossen;
De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze gegevens kan zijn het gerechtvaardigd belang van Vineyard, wettelijke grondslag of overeenkomst.

BEVEILIGING

Vineyard neemt de technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn logische toegangsbeveiliging, beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, intensief monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken, gebruik van firewalls en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.
Medewerkers van Vineyard en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Vineyard vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast zorgen we voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen en wachtwoorden.

BEWAARTERMIJNEN

De bewaartermijn die Vineyard hanteert kan per doel verschillen. Dit hangt mede af van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn verwijderen wij jouw persoonsgegevens in principe of worden deze geanonimiseerd, op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en/of niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruikt Vineyard na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische of statistische doeleinden.

DERDEN

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Verzoeken ten aanzien van deze rechten kunnen door betrokkenen worden ingediend bij personeelszaken@peopleandfood.nl.

WIJZIGINGEN

Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacyreglement wijzigen. Indien we essentiële wijzigingen aanbrengen, dan melden wij deze wijzigingen op deze pagina. Daarnaast doen wij er alles aan om je van deze wijzigingen op de hoogte te brengen. Wij raden je aan om ons Privacyreglement regelmatig te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit Privacyreglement voldoen.
Als je vragen hebt over dit Privacyreglement, kun je contact met ons opnemen via personeelszaken@peopleandfood.nl.

Voor meer informatie of klachten over privacy, kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vineyard Company B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.